Poomsae 1-7

Poomsae 1 - IL JANG

https://www.youtube.com/watch?v=FD1yQP_o5Bs&t=22s


Poomsae 2 - YI JANG

https://www.youtube.com/watch?v=GvMvtS7PSHw&t=97s


Poomsae 3 - SAM JANG

https://www.youtube.com/watch?v=hEFvnmPGi0Y


Poomsae 4 - SA JANG

https://www.youtube.com/watch?v=LWhPxHMqt5s


Poomsae 5 - OH JANG

https://www.youtube.com/watch?v=c27ppa3hehA


Poomsae 6 - YOOK JANG

https://www.youtube.com/watch?v=uF-Igve4Y0M


Poomsae 7 - CHIL JANG

https://www.youtube.com/watch?v=uF-Igve4Y0M

Recent Posts

See All

Taekwondo basic Kicks/Blocks

Kick – Chagi (“Cha-gee”) Axe Kick – Naeryeo Chagi Back Kick – Dwi Chagi (“D-we Cha-gee”) Push Kick – Meereo Chagi Side Kick – Yeop Chagi (“Yup Cha-gee”) Roundhouse Kick – Dollyo Chagi (“Dole-ya Cha-ge